Ir al contenido principal

Papa Haydn

Sábado, 11 de noviembre, 20:30 h.
Il Gesto Armónico:
Eva Febrer, Violí barroc.
Laura Sintes, traverso
Dimitri Kindynis, violoncelIl Gesto Armonico és un ensemble format per músics professionals espe-cialitzats en la interpretació de la Música Antiga. Inspirats per la re-cerca musicológica i per la voluntat de crear programes històricament informats, tots els membres de l’ensemble toquen amb instruments històrics i amb criteris interpretatius de l’època.
El programa que presentem està inspirat en un dels compositors més importants del període clàssic, un dels més clars exponents del Classicisme vienès i representant de l’Escola de Viena: Franz Joseph Haydn (1732-1809).
Les obres que formen part d’aquest concert inclouen Divertimenti, sonates en trio i un extracte dels coneguts London Trios.

Video
www.facebook.com/ilgestoarmonicoComentarios