Acerca de/ About


(english further down)
(castellano más abajo)
ku significa buit, potencialitat latent, canvis constants ...
espai ku és un taller-estudio on els integrants disposen d'un lloc propi de treball. La ceràmica, l'escultura i la pintura són les activitats principals.
Consta també d'un espai d'exposició on principalment es mostra l'obra dels integrants i on a més ha sorgit la possibilitat de realitzar concerts, obres de teatre i altres esdeveniments.
espai ku també ofereix la possibilitat i l'espai a tercers que vulguin fer tallers varis.

Links:

Nuestra página en you tube : espai ku videos
Nuestra pagina en facebook 
Nuestro instagram 

ku significa vacío, potencialidad latente, cambios constantes ...
espai ku es un taller-estudio donde los integrantes disponen de un lugar propio de trabajo. La cerámica, la escultura y la pintura son las actividades principales.
Consta también de un espacio de exposición donde principalmente se muestra la obra de los integrantes y donde además ha surgido la posibilidad de realizar conciertos, obras de teatro y otros eventos.
espai ku también ofrece la posibilidad y el espacio a terceros que quieran hacer talleres varios.

 
ku means emptiness, latent potentiality, constant changes ...
espai ku is basically a studio, a working place for its members. Ceramics, painting and sculpture are our main activities.
espai ku also has an area exhibiting the work of its members, and eventually also that of guest artists. There has emerged the possibility to host concerts, theatre and other events.
espai ku is also a place where guest artists/ artisans can offer various workshops...